logo
  Λογαριασμός
   Προφίλ
   Συναλλαγές
   Ιστορικό πονταρισμάτων
   Θησαυροφυλάκειο
   Υπεύθυνος Στοιχηματισμός
   Αποσύνδεση
  Σύσταση
  Λέσχη VIP
  Κέντρο βοήθειας
  Κέντρο βοήθειας
  Υποστήριξη 24 ώρες το 24-ωρο

Αρχίστε να κερδίζετε

Απολαύστε υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας και ασυναγώνιστες ανταμοιβές μόνο στο ολοκαίνουργιο Rolls-Royce Crypto Casino.
depositdepositdepositdepositdeposit
Προσφορές
Popular
Sweet Bonanza 1000
Sugar Rush 1000
Wanted Dead or a Wild
Gates of Olympus
Blackjack Lobby
Crazy Time
Sugar Rush
Big Bass - Secrets of the Golden Lake
Sweet Bonanza
Roulette Lobby
Baccarat Lobby
Le Bandit
Zeus vs Hades - Gods of War
Fist of Destruction
Fruit Party
Beam Boys
Aztec Clusters
Rusty & Curly
RIP City
Πάροχοι
Pragmatic Play
Hacksaw Gaming
Evolution Gaming
Nolimit City
Push Gaming
Play'n Go
Backseat Gaming
Bgaming
Thunderkick
Quickspin
Netent
Fantasma Games
Elk Studios
Blueprint
Big Time Gaming
Booming Gaming
Amigo Gaming
3 Oaks
Endorphina
AvatarUx
Novomatic
Pgsoft
Peter & Sons
Slotmill
Spinomenal
Wazdan
Yggdrasil
Πονταρίσματα
ΠαιχνίδιΠαίκτηςΏραΣτοίχημαΠολλαπλασιαστήςΠληρωμή
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Razed Crypto Casino and Online Sportsbook

Welcome to Razed, the ultimate destination for crypto casino players and sports betting fans. At Razed, we've been at the forefront of online gambling innovation, offering an unmatched selection of casino and betting options since our inception. Razed crypto casino caters to a diverse audience with a seamless experience, available in multiple languages and designed with user security and entertainment in mind.

Why Choose Razed?

A vast Selection of Casino Games and Sports Betting Markets: Having an extensive collection of casino games, including slots, table games, and live dealer options, each boasting exceptional graphics and immersive gameplay. On the sports side, bet on a wide range of sports betting options, from football to tennis, and everything in between, with competitive odds and live betting options.

Cryptocurrency Support: The future of betting is here with our wide range of supported cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and more. Enjoy fast, secure, and hassle-free deposits and withdrawals with our cutting-edge payment methods.

Unmatched Promotions and VIP Program: Looking for more bang for your coin? Get started with the Razed experience with regular promotions, exclusive bonuses, and a VIP program that rewards your loyalty. Gain access to a dedicated VIP host, enjoy rakebacks, reloads, and more as you ascend through the ranks of our VIP club.

Casino Games at Razed

Slots

At Razed, our slots collection is a true spectacle of variety and excitement, catering to every type of player. Whether you're nostalgic for the classic three-reelers that mimic the original slot machines of old or crave the complexity and engagement of modern video slots, we have something for you. Our video slots come packed with dynamic themes—venture into ancient Egypt with titles or explore the depths of space with "Starburst," or even wild adventures as are in "Gonzo's Quest." Each game is designed with unique bonus features such as free spins, cascading reels, and interactive bonus rounds, offering not just fun but substantial winning opportunities.

Table Games

The table games section at Razed is where tradition meets the digital age, providing a bridge for players who love the classic casino experience with a modern twist. Our selection includes:

 • Blackjack: Dive into variants like Classic Blackjack, Blackjack Multi-Hand, and even themed versions that add a fresh layer of strategy and excitement.
 • Roulette: Experience the thrill of the spin across American, European, and French Roulette, each offering different odds and betting options. Special editions like Lightning Roulette add electrifying bonuses to the mix.
 • Baccarat: Known for its simplicity and high stakes, our Baccarat games, including Punto Banco and Baccarat Squeeze, cater to both new players and seasoned gamblers.

Each game comes with crisp graphics and realistic animations, ensuring a smooth and engaging gaming experience that mirrors the luxury of land-based casinos.

Live Casino

The live casino at Razed transcends the traditional online gaming experience, bringing the ambiance and thrill of a real casino directly to your screen. Here's what you can expect:

 • Live Blackjack: Sit at our virtual tables and play against real dealers. With options for side bets, bet behind, and more, the game keeps you on the edge of your seat.
 • Live Roulette: Watch as live dealers spin the wheel, calling bets and actions in real-time. Special variants like Immersive Roulette and Speed Roulette keep the game interesting.
 • Live Baccarat: Feel the tension and excitement as live dealers reveal the cards in games like No Commission Baccarat and Lightning Baccarat, where multipliers can significantly increase your winnings.

Our live dealer games are streamed in high definition from professional studios, offering various camera angles to immerse you fully in the experience. Engage with dealers and other players through live chat, making every session social and memorable.

Join us at Razed for an unparalleled online casino experience, where the legacy of classic gambling meets the innovation of the digital age, all from the comfort of your home.

Discover Plinko

Plinko is a thrilling and simple-to-play casino game that has captured the hearts of crypto casino enthusiasts. Players drop a ball down a pegged board, watching as it bounces unpredictably towards various prize slots at the bottom. The game's appeal lies in its straightforward mechanics and the exciting anticipation of where the ball will land. Plinko's easy-to-understand gameplay, combined with the chance to win big, makes it a favorite among crypto casino players looking for both fun and potential rewards. Discover more about this popular game on our dedicated Plinko page.

Casino Providers at Razed

Razed is at the forefront of online casino gaming, thanks to our strategic partnerships with the leading game providers in the industry. These collaborations ensure that our players always have access to a diverse and innovative selection of games. Let's delve into some of the titans whose creations you'll find in our ever-evolving game library:

NetEnt

NetEnt stands as a pillar of creativity and innovation in the casino game development arena. Renowned for their visually stunning and engaging video slots, NetEnt games are a must-play for any enthusiast. Titles like "Starburst" and "Gonzo's Quest" have become household names, offering unique gameplay mechanics such as Avalanche reels and Walking Wilds. NetEnt also offers a range of high-quality table games, including variations of Blackjack and Roulette, each designed with smooth animations and user-friendly interfaces.

Pragmatic Play

As a leading content provider to the iGaming industry, Pragmatic Play offers a multi-product portfolio that is innovative, regulated, and mobile-focused. Renowned for its engaging and evocative games, Pragmatic Play delivers a wide array of slots, live casino games, and bingo. The company is famous for titles such as "Wolf Gold," known for its captivating gameplay and jackpot features. Pragmatic Play also excels in creating high-quality, branded content, partnering with various entertainment franchises to offer unique gaming experiences. Their commitment to creating immersive and entertaining products makes them a standout developer in the online casino world.

Evolution Gaming

Evolution Gaming is the undisputed leader in the live dealer gaming sector, providing an unparalleled real-time casino experience. Their live casino offerings include classics like Live Blackjack, Live Roulette, and Live Baccarat, as well as innovative game show-style games such as "Dream Catcher" and "Lightning Roulette." Evolution's games are streamed in HD quality from state-of-the-art studios, featuring professional dealers and interactive gameplay.

Additional Esteemed Providers

 • Playtech: Known for their versatile game portfolio, Playtech offers everything from slots and table games to sports betting solutions. Their Age of the Gods series features progressive slots with themes rooted in ancient mythology.
 • Pragmatic Play: Pragmatic Play has quickly risen in the ranks to become a favorite among players for their visually appealing slots and engaging gameplay. "Sweet Bonanza" and "The Dog House" are just a couple of their popular titles, alongside a growing live casino suite.
 • Yggdrasil: With a focus on innovative slots, Yggdrasil's games are recognized for their stunning graphics and unique themes. "Vikings Go Berzerk" and "Jungle Books" showcase their talent for creating engaging player experiences.
 • Big Time Gaming (BTG): BTG revolutionized the online slot market with the introduction of the Megaways™ mechanic, offering thousands of ways to win. "Bonanza Megaways™" and "Extra Chilli Megaways™" are standout examples of their innovative approach.

At Razed, we're constantly updating our game selection to include the latest releases from these providers and more, ensuring our players always have something new and exciting to look forward to. From groundbreaking slots to immersive live dealer games, our collaboration with these industry leaders means you'll enjoy the highest quality gaming experience available online. Join us and explore the vast, vibrant world of casino gaming at Razed.

Depositing and Withdrawing

Get started with our easy deposit process:

 1. Retrieve Your Deposit Address: Find your unique deposit address in the Wallet > Deposit section.
 2. Select Your Deposit Method: Choose from a variety of cryptocurrencies or local currencies to suit your needs.
 3. Complete Your Deposit: Use your deposit address to transfer funds from your crypto wallet or exchange.
 4. Optional Fiat Deposits: Use Moonpay to buy crypto directly on our platform if you prefer fiat deposits.

Enjoy instant withdrawals, ensuring you have access to your winnings when you want them, in the currency of your choice.

Responsible Gambling

At Razed, we are committed to providing a responsible gaming environment. Our platform includes tools and resources to help manage your gambling, such as self-exclusion options and a budget calculator. We encourage all players to gamble responsibly and enjoy the fun side of betting.

Casino Bonuses & Promotions at Razed

Dive into the action at Razed with an extra boost to your crypto deposits. We’re excited to offer a whopping 150% deposit bonus, giving you up to $3000 extra to play with. Here’s how you can claim and enjoy this offer:

 • Eligibility: Available to all players making a crypto deposit.
 • Deposit Requirement: Your first deposit in any accepted cryptocurrency qualifies.
 • Maximum Bonus: Earn up to $3000 in bonus funds based on your deposit amount.
 • Activation: No need for bonus codes; your bonus is automatically credited after your qualifying deposit.
 • Wagering Requirements: Play through the bonus amount 40x on eligible games to unlock withdrawal.

Accepted Cryptocurrencies: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), and others. Check our banking page for a full list of accepted cryptos.

Sports Betting at Razed

At Razed, we elevate the sports betting experience to unprecedented levels by offering a comprehensive and dynamic betting platform. Our sportsbook caters to fans of traditional sports and the rapidly growing esports community, providing a wide range of betting markets and competitive odds. Here’s a closer look at what you can expect:

Traditional Sports

 • Football: Dive into the world's most popular sport with coverage of major leagues and tournaments including the Premier League, La Liga, Serie A, UEFA Champions League, and the FIFA World Cup. Bet on outcomes such as match winners, total goals, correct scores, half-time/full-time results, and more.
 • Basketball: From the NBA to EuroLeague, we cover the court action extensively. Place your bets on point spreads, over/unders, player props (like points scored, assists, rebounds), and futures like season MVP and championship winners.
 • Tennis: Follow the ATP and WTA tours across the globe, from the Australian Open to Wimbledon. Betting options include match winners, set scores, total games, and in-play options such as the winner of the next game or set.

Esports

The esports sector at Razed is robust, covering popular titles and tournaments in the gaming world:

 • League of Legends (LoL): Bet on the biggest LoL tournaments, including the World Championship and regional leagues like the LCK, LCS, and LEC. Markets include match winners, first blood, total kills, and specific objective outcomes (like dragons or barons slain).
 • Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): Engage in the action of CS:GO with bets on major events such as the ESL Pro League and the IEM. Betting markets feature match winners, round handicaps, total rounds, and more detailed options such as the winner of the first pistol round.
 • Dota 2: Immerse yourself in the world of Dota 2 betting with coverage of The International, Dota Pro Circuit, and more. Place bets on outcomes such as match winners, map winners, total maps, and in-game events like first Roshan kill or first tower.

Live Betting

Razed’s live betting platform adds an exhilarating dimension to sports and esports betting. With real-time updates and fluctuating odds, you can place bets as the action unfolds on the field, court, or digital arena. Live betting includes a wide range of in-play markets, offering you the chance to leverage your insights and predictions based on the current state of play.

 • In-Play Markets: Enjoy a plethora of in-play betting options, from next goal scorer in football, next point winner in tennis, to the next kill in esports matches.
 • Live Streaming: For select events, Razed offers live streaming, allowing you to watch and bet simultaneously. This feature enhances the betting experience by providing immediate feedback on your bets and the thrill of watching live as your predictions come to fruition.
 • Cash Out: The cash-out feature gives you more control over your live bets. Secure a profit or minimize a loss before the event concludes, based on the live action and current odds.

Razed VIP Program

At Razed, we've designed our VIP program to cater to a broad spectrum of players, ensuring that every wager you place is maximized for value. Our program is structured to reward you more significantly as you ascend through our levels, each crafted to enhance your gaming journey with us. Here’s a comprehensive overview of our VIP tiers and the unparalleled benefits they offer:

VIP Levels and Wagering Requirements

 • Bronze: Begin your VIP journey with a total wager amount of $5,000. This initial stage introduces you to the range of rewards that await.
 • Silver: Elevate to Silver status by wagering $200,000. The rewards become more substantial, reflecting your dedication.
 • Gold: Reach Gold status with a wager amount of $250,000. Gold members enjoy enhanced bonuses and perks.
 • Platinum: Attain Platinum status by wagering $300,000. At this level, the rewards are significantly richer, designed to match your elite status.
 • Diamond: Achieve the pinnacle of our VIP program, Diamond, with a wager amount of $350,000. Diamond members receive the highest level of rewards and personalized attention.

Exclusive VIP Benefits

Monthly Bonuses

Experience the thrill of receiving additional funds to play with every month. These bonuses are calibrated to your activity levels, ensuring they provide real value to your gaming experience.

Level Up Bonuses

Every time you ascend to a new VIP level, you’re greeted with a substantial bonus. These rewards are a token of our appreciation for your loyalty and are designed to make your transition to higher tiers even more rewarding.

Rakeback

Receive a percentage of your wagers back in your account, available for withdrawal or further play. This feature allows you to get more from every bet, win or lose.

Weekly Bonuses

Stay engaged with weekly bonuses tailored to your recent play. These bonuses keep the excitement alive, offering you more opportunities to win each week.

Enhanced VIP Rewards

Boost

Expect a boost to your account every week and month, based on your recent gameplay. These boosts are our way of ensuring that your loyalty is continuously rewarded.

Dedicated VIP Host

As a VIP member, you’ll have a dedicated host to cater to your needs, ensuring a personalized and seamless gaming experience. Your host is on hand to assist with any queries and to tailor benefits specifically for you.

Recent Play Bonuses

We understand that luck doesn’t always go your way. That’s why we offer bonuses on losses whenever you level up, giving you another chance to hit that big win.

Bespoke Benefits

Work directly with your dedicated VIP host to customize your gaming experience. Whether it’s tailored bonuses, exclusive games access, or special withdrawal terms, we’re here to make your Razed experience truly unique.

Why Join the Razed VIP Program?

Our VIP program is more than just a rewards scheme; it’s a testament to our commitment to providing an outstanding gaming experience. With Razed, every bet counts towards something bigger, offering you not only the chance to win but to enjoy the journey with enhanced benefits, dedicated support, and personalized rewards.

Get Started with Razed Today

Join Razed now and step into a world where premier crypto casino gaming and sports betting come together. Sign up, make your first deposit, and discover why players worldwide choose Razed for their online gambling needs.

Register Today and Unleash the Ultimate Crypto Gambling Experience at Razed!

Show all info...